AVORS
AVORS

Регистар акредитованих високошколских установа у Републици Српској

* Правилником о допуни правилника о акредитацији високшколских установа и студијских програма у члану 1. став 2) регулисано је да се високошколске установе које су у поступку реакредитације сматрају акредитованим до окончања поступка реакредитације, а најдуже двије године.

 

Рб. Назив високошколске установе WEB сајт установе Број и датум рјешења о акредитацији /допунског рјешења Реакредитација Извјештај Извјештаји рецензената
1. Универзитет за пословне студије Бања Лука http://www.univerzitetps.com

01/1.3.40-2-6-3/18 од 20.12.2019

Завршен поступак  реакредитације
2. Висока школа Banja Luka College http://www.blc.edu.ba

01/1.3.36-1-5-3/18 од 15.10.2019

Завршен поступак  реакредитације
3. Независни универзитет Бања Лука http://www.nubl.org

01/1.3.38-1-6/18 од 15.10.2019                                                          01/1.3.38-1-8/18 од 14.06.2021

Завршен поступак  реакредитације
Анекс
4. Универзитет у Источном Сарајеву http://www.ues.rs.ba 01/1.3.66-6/18 од 26.03.2019

Завршен поступак  реакредитације

5. Универзитет у Бањој Луци http://www.unibl.org

01/1.4.92-7/18 од 26.03.2019

Завршен поступак  реакредитације
6. Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево - Соколац http://www.vub.edu.ba

69-2/12 од 27.02.2014

01/1.5.69-3/12 од 04.02.2019

Установа у поступку реакредитације- писмо очекивања
7. Универзитет Синергија, Бијељина http://www.sinergija.edu.ba

01/1.3.65-6-3/18 од 09.08.2019

01/1.3.65-6-3-2/18 од 15.9.2020.

Завршен поступак  реакредитације
Анекс
8. Комуниколошки колеџ у Бањалуци, Капа Фи                                      НАПОМЕНА: Висока школа престала је са радом од академске 2020/21. године http://kfbl.edu.ba

100-12/13 од 19.03.2014

01/1.5.100-12-1/13 од 15.03.2019

Поступак допуне документације  
9. Слобомир П Универзитет http://spu.ba

85-8/14 од 26.12.2014

01/1.5.85-8-1/14 од 16.01.2020

Поступак провјере предуслова за реакредитацију  
10. Паневропски универзитете Апеирон, Бања Лука http://www.apeiron-uni.eu

01/1.3.74/16 од 24.03.2016

01/1.3.74-1/16 од 4.3.2021

Установа у поступку реакредитације*  
11.

Висока школа ПРИМУС, Градишка

НАПОМЕНА: Висока школа престала је са радом од академске 2018/19. године

http://primus-gradiska.org 01/1.3.78/16 од 28.03.2016    
12. Висока школа за примијењене и правне науке ''Прометеј'' Бања Лука http://www.prometejbl.edu.ba

01/1.3.107/16 од 18.04.2016

01/1.3.107-1/16 од 14.04.2021

Поступак провјере предуслова за реакредитацију  
13. Висока пословно техничка школа Добој http://www.vpts-doboj.info 01/1.3.120/17 од 04.10.2017 04.10.2022  
14. Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука http://univerzitetpim.com 01/1.3.152/17 од 04.10.2017 04.10.2022  
15. Висока школа за економију и информатику Приједор http://vseip.com   Поступак провјере предуслова за акредитацију    
16. Универзитет "Бијељина", Бијељина http://www.ubn.rs.ba/ 01/1.3.114-6/21 од 28.7.2021 Завршен поступак  акредитације
Студ. програм
17. Висока медицинска школа Приједор http://www.vmspd.com/ 01/1.3.323-3-9/19 од 29.06.2021 Завршен поступак акредитације

 

Студ. програм

18. Висока школа за информационе технологије, економију и предузетништво https://www.itep.edu.ba/   Поступак провјере предуслова за акредитацију    
19. Висока школа "Колеџ козметологије и естетике" Бања Лука http://www.fakultetkozmetologije.com//   Поступак провјере предуслова за акредитацију    
20. Висока медицинска школа здравства Добој https://vmsz.eu//   Поступак провјере предуслова за акредитацију    

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA