AVORS
AVORS

* Правилником о допуни правилника о акредитацији високшколских установа и студијских програма у члану 1. став 2) регулисано је да се високошколске установе које су у поступку реакредитације сматрају акредитованим до окончања поступка реакредитације, а најдуже двије године.

 

Рб. Назив високошколске установе WEB сајт установе Број и датум рјешења о акредитацији /допунског рјешења Акредитација Извјештај Извјештаји рецензената
1. Универзитет за пословне студије Бања Лука http://www.univerzitetps.com 01/1.3.40-2-6-3/18 од 20.12.2019 Завршен поступак  акредитације
2. Висока школа Banja Luka College http://www.blc.edu.ba

01/1.3.36-1-5-3/18 од 15.10.2019

Завршен поступак  акредитације
3. Независни универзитет Бања Лука http://www.nubl.org

01/1.3.38-1-6/18 од 15.10.2019                                                          01/1.3.38-1-8/18 од 14.06.2021

Завршен поступак  акредитације
Анекс
4. Универзитет у Источном Сарајеву http://www.ues.rs.ba

01/1.3.66-6/18 од 26.03.2019

1/02-04-2-120-22/22 од 9.8.2023

1/02-04-2-120-22/23 од 9.8.2023

1/02-04-2-120-22/24 од 9.8.2023

01/1.3.66-9/18 од 19.03.2024

Установа у поступку акредитације

5. Универзитет у Бањој Луци http://www.unibl.org

01/1.4.92-7/18 од 26.03.2019

01/1.4.92-7-4/18 од 21.03.2024

Установа у поступку акредитације

6. Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево - Соколац http://www.vub.edu.ba

01/1.3.50-15/19 од 08.08.2022

01/1.3.50-16/19 од 08.08.2022

Завршен поступак  акредитације
7. Универзитет Синергија, Бијељина http://www.sinergija.edu.ba

01/1.3.65-6-3/18 од 09.08.2019

01/1.3.65-6-3-2/18 од 15.9.2020.

Завршен поступак  акредитације
Анекс
8. Слобомир П Универзитет http://spu.ba

01/1.5.408-41/19   од 05.07.2022

01/1.5.408-42/19 од 05.07.2022

Завршен поступак  акредитације
9. Паневропски универзитете Апеирон, Бања Лука http://www.apeiron-uni.eu

01/1.3.180-33/20 од 24.11.2023

01/1.3.180-33-1/20 од 24.11.2023

Завршен поступак  акредитације  
10. Висока школа за примијењене и правне науке ''Прометеј'' Бања Лука http://www.prometejbl.edu.ba

01/1.3.107/16 од 18.04.2016

01/1.3.107-1/16 од 14.04.2021

Установа у поступку акредитације*  
11. Висока пословно техничка школа Добој http://www.vpts-doboj.info

01/1.3.120/17 од 04.10.2017

01/1.3.153-1/17 од 4.10.2022

Установа у поступку акредитације*  
12. Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука http://univerzitetpim.com

01/1.3.152/17 од 04.10.2017

01/1.3.152-1/17 од 4.10.2022

Установа у поступку акредитације*  
13. Висока школа за економију и информатику Приједор http://vseip.com Установа у поступку акредитације Анекс  Анекс  
14. Универзитет "Бијељина", Бијељина http://www.ubn.rs.ba/ 01/1.3.114-6/21 од 28.7.2021 Завршен поступак  акредитације
Студ. програм
15. Висока медицинска школа Приједор http://www.vmspd.com/ 01/1.3.323-3-9/19 од 29.06.2021 Завршен поступак акредитације

 

Студ. програм

16. Висока школа "Колеџ козметологије и естетике" Бања Лука http://www.fakultetkozmetologije.com//  

01/1.3.170-20/20  од 1.12.2023

Одбијена акредитација високе школе    
17. Висока медицинска школа здравства Добој https://vmsz.eu//

01/1.3.397-15/20  од 07.12.2022

01/1.3.397-16/20 од 07.12.2022

 
Завршен поступак акредитације  
18. Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње http://www.thtrebinje.com/

1/02-04-2-96-15/22  од 20.06.2024

1/02-04-2-96-16/22 од 20.06.2024

 
Завршен поступак акредитације  

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив