AVORS
AVORS

 

Сектор за акредитацију и међународну сарадњу организује и проводи поступак акредитације високошколских установа и студијских програма у складу са Стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских програма и важећим законским и подзаконским актима у области обезбјеђења квалитета, припрема и предлаже Стандарде за акредитацију високошколских установа и студијских програма, законске и подзаконске акте из области обезбјеђења квалитета, прати Листу стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа и студијских програма, прати и ажурира Листу рецензената, одржава обуке стручњака и рецензената који учествују у вањском вредновању, припрема и предлаже директору Смјернице за успостављање и одржавање система обезбјеђења квалитета високошколске установе, прати развој међународних стандарда у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, сачињава Годишњи план акредитације студијских програма, предлаже директору рецензенте студијских програма, формира прелиминарни приједлог састава Комисије стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа и студијских програма за Акредитацијско вијеће, координише припрему извјештаја о акредитацији, прати процес остваривања препорука датих у оквиру писма очекивања за установу или студијски програм, прати накнадне активности установа у периоду између двије акредитације, спроводи процес вањске независне периодичне процјене унутрашњег система обезбјеђења квалитета-аудит, спроводи процес тематског вредновања, остварује сарадњу са свим заинтересованим странама у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, прикупља и обрађује податке о систему високог образовања и другим системима с којима је високо образовање повезано, одржава и стално унапређује систем обезбјеђења квалитета Агенције, предлаже унапређења инфраструктуре квалитета у високом образовању Републике Српске, предузима активности на међународном признавању Агенције, успоставља сарадњу са међународним мрежама и асоцијацијама из дјелокруга рада Агенције, као и агенцијама за осигурање квалитета и акредитацију у високом образовању из региона и свијета, координише учешће Агенције у домаћим и међународним пројектима, припрема тематске анализе из дјелокруга рада Агенције и координише процесе унутрашње и вањске евалуације рада Агенције.

 

Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу

Мр Душка Радмановић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Стручни савјетник за акредитацију и међународну сарадњу

Татјана Радаковић, МА,  e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Виши стручни сарадник за акредитацију и аналитику

Бојан Шолаја, МА, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Виши стручни сарадник за развој система обезбјеђења квалитета и акредитацију

-

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив