AVORS
AVORS

Обуке

Модули обука за високошколске установе

Обезбјеђење квалитета има кључну улогу у развоју система високог образовања и других система који су са њим повезани и један је од најважнијих стратешких циљева Републике Српске у овој области.

Агенција за високо образовање Републике Српске је припремила сљедеће модуле обука за високошколске установе:

  • „Концепт високог образовања према болоњским принципима“ је општег типа и намијењен је свим учесницима у систему,
  • „Интерни систем обезбјеђења квалитета“ је у два нивоа од којих је први општи и намијењен руководству установа у цјелости, док је други ужестручни и намијењен директним учесницима,
  • „Доношење, развој и ревизија студијских програма“ намијењен је свима који учествују у поступку креирања студијских програма, посебно водитељима студијских програма,
  • „Методологија вањског вредновања квалитета рада високошколских установа и студијских програма“ је намијењен потенцијаним члановима комисија за акредитацију и рецензентима,
  • „Методологија вањског вредновања у сврху почетне акредитације високошколских установа и студијских програма“ је намијењен потенцијалним члановима комисија рецензената,
  • „Вањско вредновање квалитета у Европском простору високог образовања“ је намијењен широј групи учесника која подразумијева представнике различитих институција укључених у развој високог образовања, руководство високошколских установа, представнике студената итд,
  • ''Улога студената у вањском вредновању квалитета'' је намијењен представницима студената, у првом реду студената који се налазе на листама стручњака и рецензената.

 

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери