AVORS
AVORS

Акредитација студијских програма

 

Процес акредитације студијских програма на високошколским установама обухватио је 399 студијских програма у оквиру првог циклуса студија, од чега се 318 студијских програма изводи на универзитетима, а 81 студијски програм на високим школама. Од наведених студијских програма 163 се изводе на јавним високошколским установама, а 236 на приватним. У оквиру другог циклуса студија на високошколским установама се изводи 227 студијских програма, од чега 145 студијских програма на јавним високошколским установама, а 82 на приватним. На трећем циклусу студија се изводи 28 студијских програма, од чега се 24 изводе на јавним, а 4 на приватним високошколским установама. 75 студијских програма је акредитовано у складу са предвиђеним законским прописима у области високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини, 48 студијских програма је у поступку акредитације, док су остали у поступку припреме за акредитацију. Сви наведени студијски програми имају почетну акредитацију, односно, прошли су поступак лиценцирања и налазе се на листи Лиценциране високошколске установе и студијски програми у Републици Српској које води Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Поступак акредитације подразумијева рецензију студијског програмa са стручним мишљењем које има за циљ оцјењивање усаглашености структуре и садржаја студијског програма са важећим стандардима у одређеним образовним и научним областима, те захтјевима везаним за исходе учења, квалификације и занимања свршених студената.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив