AVORS
AVORS

Листа рецензената Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске

На 10. редовној сједници Управног одбора Агенције, која је одржана 01.06.2018. године, утврђена је Листа рецензената Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Одлука број: 01/1.5.147-6/18 од 01.06.2018. године.
Листа рецензената је отвореног типа и формира је Одјељење за акредитацију високог образовања, у консултацијама са партнерским агенцијама у области обезбјеђења квалитета и истакнутим стручњацима из реда међународно признатих домаћих и иностраних универзитетских наставника, научника или умjетника, а у случају студијског програма специфичног националног карактера - из реда признатих домаћих универзитетских наставника, научника, умјетника или стручњака.

Научна област: Природне науке

Научна област: Инжењерство и технологија

Научна област: Медицинске и здравствене науке

Научна област: Пољопривредне науке

Научна област: Друштвене науке

Научна област: Хуманистичке науке

Листа рецензената из реда студената

Листа рецензената из реда привреде и праксе

 

Latinična verzija:

Naučna oblast: Prirodne nauke

Naučna oblast: Inženjerstvo i tehnologija

Naučna oblast: Medicinske i zdravstvene nauke

Naučna oblast: Poljoprivredne nauke

Naučna oblast: Društvene nauke

Naučna oblast: Humanističke nauke

Lista recenzenata iz reda studenata

Lista recenzenata iz reda privrede i prakse

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери