AVORS
AVORS

 

Др Биљанa Војводић, доцент, именована је за директора Агенције за високо образовање Републике Српске, Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2408/18 од 6.9.2018. године.

Рођена је 01.06.1963. године. Основну школу у Лушци Паланци и Гимназију у Санском Мосту завршила је као ученик генерације. Дипломирала је 1986. године на Одсјеку за математику Природно-математичког факултета у Сарајеву, са просјечном оцјеном 9.20. На истом факултету 1991. године одбранила је магистарски рад на тему „Простори функција и простори низова у Фуријеовој анализи - аспекти дуалности“. Докторску дисертације под називом „Инверзни спектрални проблеми за диференцијалне операторе типа Штурм-Лиувила са два кашњења“ одбранила је у априлу 2017. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Радила je на пословима програмера у Рачунарском центру Енергоинвест, затим асистента и вишег асистента на Машинском и Природно-математичком факултету у Сарајеву, те на пословима вишег асистента на Електротехничком, Природно-математичком, Машинском и Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци. У Министарству просвјете и културе Републике Српске обављала је послове вишег стручног сарадника за опште образовање, те послове начелника Одјељења за високо образовање. Од 2012. године до именовања на позицију в.д. директора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске обављала је послове помоћника министра за технологију у Министарству науке и технологије.

У септембру 2017. године изабрана је у звање доцента на Универзитету у Бањој Луци. Аутор је и коаутор већег броја научних радова из области математичке анализе.

Удата, мајка двоје дјеце. Говори руски и енглески језик.

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA