AVORS
AVORS

Акредитација високошколских установа

 

Процес акредитације високошколских установа у Републици Српској започео је 2012. године у складу са законским рјешењима која регулишу област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини. На основу прописаних законских одредби и критеријума за оцјену квалитетета у раду високошколских установа услове за почетну акредитацију су испунили 9 универзитета, од чега 2 јавна и 7 приватних, као и 9 високих школа, од чега 2 јавне и 7 приватних. Од наведених високошколских установа са почетном акредитацијом првом циклусу акредитације у складу са прописаним законским условима су приступиле све установе. Установама које су задовољиле услове и критеријуме издата су рјешења о акредитацији на период од 5 година. Већина високошколских установа које су акредитоване у првом циклусу је до данас прошла кроз процес другог циклуса акредитације.

Акредитација високошколских установа и студијских програма представља дио укупних активности у реформи области високог образовања у складу са болоњским принципима, а са коначним циљем препознавања високог образовања Републике Српске у Европском простору високог образовања (European Higher Education Area – EHEA).

Предмет акредитације су високошколске установе и студијски програми које изводе укључујући поступке управљања високошколском установом, процесе реализације студијских програма, унутрашњи систем квалитета унутар високошколске установе, као и капацитете, ресурсе и потенцијале, те капацитете за промјене високошколске установе.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив