AVORS
AVORS

Прописи

1.

Закон о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске

2.

Закон о високом образовању

3.

Статут Агенције

4.

Правилник о акредитацији високошколских установа и студијских програма

4.1.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о акредитацији високошколских установа и студијских програма

4.2.

Стандарди за акредитацију високошколских установа

4.3.

Стандарди за акредитацију студијских програма

5.

Правилник о почетној акредитацији високошколских установа и студијских програма

5.1.

Стандарди за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма

6.

Правилник о поступку признавања стране високошколске квалификације

7.

Правилник о вођењу регистра акредитованих високошколских установа

8.

Правилник о канцеларијском пословању

9.

Организациона структура Агенције

10.

Правилник о тематском вредновању

11.

Правилник о аудиту

 

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери