AVORS
AVORS

Прописи

1.

Закон о Агенцији за високо образовање Републике Српске

2.

Закон о високом образовању

3.

Статут Агенције

4.

Правилник о акредитацији високошколских установа и студијских програма

4.1.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о акредитацији високошколских установа и студијских програма

4.2.

Стандарди за акредитацију високошколских установа

4.3.

Стандарди за акредитацију студијских програма

5.

Правилник о почетној акредитацији високошколских установа и студијских програма

5.1.

Стандарди за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма

6.

Правилник о поступку признавања стране високошколске квалификације

7.

Правилник о вођењу регистра акредитованих високошколских установа

8.

Правилник о канцеларијском пословању

9.

Организациона структура Агенције

10.

Правилник о тематском вредновању

11.

Правилник о аудиту

12.

Правилник о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције за високо образовање Републике Српске

12.1.

Правилник о допунама Правилника о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције за високо образовање Републике Српске

12.2.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о одређивању висине накнада Агенције

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив