AVORS
AVORS

Почетна акредитација

 

Почетна акредитација је поступак вањског вредновања квалитета нових високошколских установа и/или нових студијских програма како би се утврдило испуњава ли високошколска установа прописане услове и стандарде за доношење препоруке о акредитацији у сврху издавања дозволе за рад високошколским установама за обављање дјелатности и/или извођење студијских програма.

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери