AVORS
AVORS

Информација о статусу екстерне евалуације од стране  ЕНКА-е

 

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске у 2016. години отпочела је поступак екстерне евалуације од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНКА), те је добила одговор на захтјев за приступање овој асоцијацији.

Захтјев је одбијен уз образложење да Агенција не испуњава два захтјева стандарда од укупно 14 (ЕСГ) - једна се односи на могућност жалбе на рјешење о акредитацији, док се други односи на тематске анализе у области осигурања квалитета. Подјсећамо да је поступак издавања рјешења о акредитацији прописан Законом о високом образовању Републике Српске који дефинише да је рјешење о акредитацији коначно у управном поступку и да се против истог може покренути управни спор, те је стога обавезујући за Агенцију.

Када су у питању тематске анализе, Агенција је сходно својим ресурсима, имала одређених активности на припреми тематских анализа, а мишљења смо да би у овој области од значаја била заједничка активност и других кључних актера у области система високог образовања у Републици Српској.

Од преосталих 12 стандарда и критеријума на основу којих је обављена екстерна евалуација Агенције, три су оцијењена као дјелимично испуњена, а преостали као у цјелости или значајно испуњени, а од посебне је важности што су у цјелости испуњени захтјеви стандарда који се односе на процедуре и спровођење процеса акредитације. Испуњеност стандарда оцијењена је на сљедећи начин:

 • Разматрање унутрашњег обезбјеђивања квалитета (значајно испуњено)
 • Израда методологија које су примјерене сврси (значајно испуњено)
 • Спровођење процеса (значајно испуњено)
 • Стручњаци у поступку евалуације (значајно испуњено)
 • Критеријуми за исходе (у цјелости испуњено)
 • Извјештавање (у цјелости испуњено)
 • Активности, политика и процеси за обезбјеђивање квалитета (значајно испуњено)
 • Службени статус (у цјелости испуњено)
 • Независност (дјелимично испуњено)
 • Ресурси (дјелимично испуњено)
 • Унутрашње обезбјеђивање квалитета и професионално понашање (дјелимично испуњено) 
 • Периодичне екстерне евалуације агенције (у цјелости испуњено)

У писму ЕНКА-е дате су и препоруке за развој Агенције које се у највећој мјери односе на развој процедура за предстојећу акредитацију студијских програма, а један дио препорука тиче се и неопходне системске подршке Владе Републике Српске и Министарства просвјете јачању Агенције у смислу обезбјеђивања оперативне независности Агенције, те неопходних средстава и ресурса.

Када су у питању високошколске установе, у извјештају комисије стручњака који се односи на Агенцију наводи се да су високошколске установе још увијек у раним фазама развоја система интерног осигурања квалитета и да је потребно уложити још напора како би се постигла потпуна усклађеност и са Законом о високом образовању Републике Српске и са Стандардима за осигурање квалитета у Европској области високог образовања (ЕСГ). Препорука комисије у овој области јесте да би Агенција требало да кроз активности у акредитацији осигура да су све установе у потпуности упознате са захтјевима ЕСГ и имају адекватне поступке који ангажују све релевантне актере у имплементацији својих процедура осигурања квалитета.

Извјештај комисије стручњака и препоруке наведене у писму ЕНКА-е могу послужити као основ како за јачање система осигурања квалитета на високошколским установама тако и за институционално и организационо јачање саме Агенције. Имајући у виду да су бројне успјешне агенције прошле исти пут приликом предавања првог захтјева за пријем у ЕНКА-у, одлуку не би требало посматрати као неуспјех него као прилику за развој и унапређење властитих активности слично као што је то случај са писмом очекивања у осигурању квалитета у високом образовању у Републици Српској.

Агенција може предати нови захтјев за пријем у ЕНКА-у након двије године, те у међувремену предстоји израда плана активности за унапређење на основу детаљног извјештаја комисије, а посебно издвојених препорука, као и интензивнија сарадња са високошколским установама с циљем развоја система интерног осигурања квалитета.

Оригинални примјерак писма ЕНКА можете погледати овдје.

Оригинални Извјештај ЕНКА можете погледати овдје.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив