AVORS
AVORS

Активности

Обавјештавамо јавност да су на почетну страницу Агенције постављени извјештаји о вањском вредновању високошколских установа и студијских програма који се налазе у завршној фази поступка акредитације.
Извјештаји високошколских установа за које је поступак вањског вредновања завршене, налазе се на страници Агенцију у дијелу Регистар.

На Универзитету у Источном Сарајеву од 28. до 30. новембра обављена је посјета Комисије стручњака у склопу поступка кластерске акредитације 12 студијских програма из области инжењерства и технологије. Ријеч је о првом поступку акредитације студијских програма по моделу кластерске акредитације који се изводи у Републици Српској, али и у Босни и Херцеговини. Трошкове поступка акредитације сносила је Агенција за високо образовање Републике Српске, у складу са чланом 41. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске којим је предвиђено да се средствима из буџете Републике финансирају поступци акредитације јавних високошколских установа и студијских програма високошколских установа.

Објављује се лицитација за продају моторног возила које је у власништву Агенције за високо образовање Републике Српске.

У оквиру пројекта „Повећање улагања у јавне зграде са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини“ организована је онлајн обука именованих лица за енергетски менаџмент испред јавних институција, установа и предузећа у надлежности јединица локалних самоуправа РС.
У току трајања обуке коју је вршила „Edukacija nLogic“ из Сарајева, учесници су присуствовали презентацијама из сљедећих области:
• Правни оквир и систем управљања енергијом у Републици Српској;
• Енергетски менаџмент на нивоу објекта;
• Енергетска санација објеката – унапређење енергетске ефикасност и обновљивих извора енергије на нивоу објекта примјеном мјера побољшања са архитектонско-грађевинског аспекта;
• Енергетска санација објеката – унапређење енергетске ефикасност и обновљивих извора енергије на нивоу објекта примјеном мјера побољшања са аспекта техничких система и расвјете;
Представник Агенције за високо образовање Републике Српске присуствовао је обуци 30.11.2022. године.

Генерална скупштина Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (European asotiation for quality assurance in higher education - ENQA) одржана је од 26. до 29. октобра 2022. године у Стокхолму, Шведска, а посебна пажња посвећена је актуелним питањима у високом образовању. Као представник Агенције за високо образовање Републике Српске Скупштини је присуствовала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић.

Подкатегорије

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери