AVORS
AVORS

Активности

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања Босне и Херцеговине (ЦИП) организовао је округли сто „ Реформа високог образовања- утицај на признавање и мобилност“ 24. новембра 2021.године у Мостару. Округлом столу су присуствовали представници високошколских институција и институција надлежних за признавање страних високошколских квалификација из Босне и Херцеговине. Представници Агенције за високо образовање Републике Српске су такође учествовали у догађају.
На округлом столу су представљене активности ЦИП-а у спровеђењу међународних пројеката као и Препоруке о вредновању страних високошколских квалификација у поступку признавања и Препоруке о признавању квалификација за приступ високом образовању. Илир Деда, упосленик Регионалног Савјета за Сарадњу (Regional Cooperation Council) представио је приједлог Споразума о признавању академских квалификација земаља Западног Балкана који би у наредном периоду требао да буде потписан од стране шест економија Западног Балкана. Представници Свеучилишта у Мостару и Свеучилишта „Херцеговина“ су имали презентације на тему мобилности студената и реформе приоритета за развој високог образовања, након чега је услиједила занимљива панел дискусија.

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 17.11.2021. године осми по реду двомјесечни онлајн састанак представника агенција чланица мреже који је поред извјештаја предсједника и чланова одбора био посвећен презентацији рада Агенција чланица мреже.
Рад Агенције за обезбјеђење квалитета у образовању (AQAE) из Азербејџана представиo је Илхам Хумбатов, директор одјељења за обезбјеђење квалитета, док је рад Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО) из Црне Горе представила Милица Кавеџић, самостална савјетница за међународну сарадњу.

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 13.10.2021. године редовну Годишњу скупштину и радионицу о начину рада агенција за вријеме трајања пандемије изазване вирусом корона.
Скупштина је одржана посредством Зум платформе због отежаних услова путовања у земљама у којима агенције чланице имају сједишта.
Представници Агенције за високо образовање Републике Српске на Годишњој скупштини били су помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић, стручни савјетник за акредитацију и међународну сарадњу Татјана Радаковић и виши стручни сарадник за акредитацију и аналитику Бојан Шолаја.
На Генералној скупштини разматрани су финансијски извјештаји, као и захтјеви за чланство нових агенција из Азербејџана и Турске, те изабрани нови чланови Извршног одбора.

Експертски тим ангажован у склопу пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске представио је детаљан сет критеријума за рангирање високошколских установа у Републици Српској на семинару одржаном у Бањој Луци 9. новембра 2021. године.

Mинистар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић изјавио је да ће Српска ускоро први пут имати егзактне податке о квалитету својих високошколских установа.

Министар Рајчевић је истакао да ће ово бити могуће захваљујући пројекту рангирања високошколских установа, који спроводи Агенција за високо образовање Српске.
"Кроз овај пројекат смо хтјели да постигнемо неколико ствари, међу којима је подстицање конкуренције међу високошколским установама, како би дошли до што бољег квалитета у овом сектору", рекао је Рајчевић.

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске Биљана Војводић представила је тему која се бави критеријумима за рангирање високошколских установа у оквиру Округлог стола у организацији Ректорске конференције Републике Српске.
Округли сто је одржан у Теслићу 09. октобра 2021. године, а Војводић је на скупу представила сврху и циљеве пројекта рангирања, с посебним освртом на прелиминарни сет критеријума који ће бити примијењене у поступку рангирања, а који обухватају све три мисије универзитета – наставни процес, научноистраживачки рад и дјеловање у друштвеној заједници.
Она је нагласила да су принципи рангирања утемељени на Берлинским принципима рангирања, као и да је ријеч о комплексном поступку који обухвата цио низ детаљно разрађених критеријума са тежинским факторима.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA