AVORS
AVORS

Активности

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) проф. др Биљана Војводић разговарала је са директором Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије (НАТ) проф. др Аном Шијачки о процедурама за акредитацију високошколских установа и студијских програма, чланству у међународним асоцијацијама и мрежама, као и другим кључним активностима двију агенција.

Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је на онлајн семинару „Вањско вредновање микрокреденцијала“ одржаном 27. септембра у организацији Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA).
На семинару је члан радне групе Анка Грир, представник Британског акредитационог савјета (British Accreditation Council BAC), презентовала ENQA пројекат „Микрокреденцијали – очекивања у обезбјеђењу квалитета у оквиру контекста ЕСГ“. Естер Хуертас Хидалго, представник Агенција за квалитет у високом образовању Каталоније (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU) представила је резултате анкете спроведене у склопу пројекта која је показала тренутно стање у области пракси обезбјеђења квалитета микрокреденцијала у Европском простору високог образовања (European Higher Education Area EHEA).

Вршилац дужности директора Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Црне Горе, Горан Даниловић, посјетио је 21. јула 2022. године Агенцију за високо образовање Републике Српске.
Посјета је била пријатељске и консултативне природе и разговарало се о сарадњи и унапређењу рада двију агенција с обзиром на Меморандум о сарадњи који су двије агенције потписале у октобру 2020. године.
Састанку су, осим директора двију агенција, присуствовали и представници Сектора за акредитацију и међународну сарадњу те Сектора за почетну акредитацију, Агенције за високо образовање Републике Српске.
На позив директора Даниловића, начелно је дoговорена и узвратна посјета.

У сриједу, 17.8.2022. године, у просторијама Агенције за високо образовање Републике Српске одржан је састанак између представника Центра цивилних иницијатива и неформалне групе студената “Акредитоване високошколске установе - признате дипломе". Испред Агенције, састанку је присуствовала директор Агенције, проф. др Биљана Војводић и представник Сектора за акредитацију и међународну сарадњу. На састанку је било ријечи о питањима која се тичу значаја акредитације високошколских установа и студијских програма за студенте као и другим питањима која се тичу статуса акредитованих и неакредитованих високошколских установа и студијских програма у Републици Српској. Представници Агенције су истакли значај учешћа студената у поступцима унутрашњег и вањског вредновања високошколских установа и студијских програма, те позвали на њихово активније ангажовање у обезбјеђења квалитета.

У наставку 22. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске одржаном 5.7.2022. године, разматран је Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину. У складу са чланом 43. став 1. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске Агенција има обавезу да поднесе Народној скупштини извјештај о раду најкасније до 30. јуна текуће године за претходну годину.

Подкатегорије

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери