AVORS
AVORS

Активности

Шести састанак Управног одбора пројекта "Образовање и запошљавање" који финансира Европска унија одржан је 24.05.2022. године у Мостару, те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања. Агенцију је представљала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.
На састанку je разматран извјештај о напретку пројекта за период октобар 2021.-март 2022. године, као и преглед реализације усвојених закључака на ранијим састанцима Управног одбора.

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 18.05.2021. године редовни двомјесечних онлајн састанак представника агенција чланица мреже који је био посвећен теми учешћа послодаваца као једне од кључних заинтересованих страна у раду агенција.

На 33. редовној сједници Управног одбора Агенције за високо образовање Републике Српске, одржаној 28.04.2022.године су присуствовали предсједник и чланови Управног одбора: проф. др Невенко Врањеш, проф. др Маријана Каповић Соломун, проф. др Дејан Бокоњић из реда академске заједнице и Тамара Симић, представник привреде и праксе и представник студената Марко Ромић.

Представница Агенције је присуствовала састанку Радне групе за израду документа ''Модели и поступци системске акредитације'' који је одржан на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву 11.5.2022. године. Као што је договорено на претходном састанку, представљена је рецензија као модел акредитације студијских програма.
Агенција Републике Српске је по моделу рецензије до сада акредитовала 63 студијска програма, а 39 се налази у поступку акредитације.

Пети састанак Управног одбора пројекта "Образовање и запошљавање" који финансира Европска унија одржан је 28.04.2022. године посредством Зум платформе, те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања.Агенцију је представљала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA