AVORS
AVORS

 

Акредитацијско вијеће је стручно и савјетодавно тијело Агенције које врши контролу процеса вредновања у смислу обезбјеђења интегритета унутрашњег система квалитета Агенције. Вијеће има пет чланова и то: два представника академске заједнице РС/БиХ, два представника академске заједнице из иностранства и једног студента. Чланове Вијећа именује Управни одбор Агенције на приједлог директора Агенције за чланове из реда академске заједнице, односно на приједлог Уније студената за члана из реда студената.

Мандат чланова Вијећа је пет година са могућношћу једног реизбора, осим студента који се бира на период од једне године са могућношћу једног избора.

 

Вијеће има задатак да:

  • разматра извјештаје о вањском вредновању,
  • доноси закључак о усклађености, односно неусклађености поступка вањског вредновања са стандардима, критеријумима и законом, који доставља директору Агенције,
  • врши избор и предлаже директору састав комисија стручњака и рецензената на основу прелиминарног приједлога координатора акредитације,
  • разматра и предлаже Агенцији акте везане за успостављање интерног система обезбјеђења квалитета Агенције и
  • даје препоруке за унапређење рада Агенције.

 

Чланови Акредитацијског вијећа:

  • Михајло Марковић, предсједник
  • Петар Марић, члан
  • Јелена Кочовић, члан
  • Борут Косец, члан
  • Стефан Слијепчевић, члан (студент)
 

Партнери

 

Јавни позив