AVORS
AVORS

Извјештај о вањском вредновању за студијске програме првог циклуса Дизајн ентеријера и Пејзажна архитектура Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм првог циклуса Драмске умјетности (Снимање и дизајн звука) на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм другог циклуса Еколошка безбједност на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм трећег циклуса Теологија на Православном богословском факултету Универзитета у Источном Сарајеву

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм првог циклуса Пољопривреда 240 ЕСТЅ са усмјерењима на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм првог циклуса Саобраћај 240 ЕСТЅ са усмјерењима на Саобраћајном факултету Универзитета у Источном Сарајеву

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм другог циклуса Мастер студије информатике на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм другог циклуса Мастер здравствених студија усмјерење Физиотерапија на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм трећег циклуса Хемија на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм првог циклуса Инжењерство заштите животне средине на Рударском факултету Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм Безбједност и криминалистика II циклус Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм првог циклуса Географија на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о вањском вредновању за студијски програм првог циклуса Синологија на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци

 

Партнери

 

Јавни позив