AVORS
AVORS

Пети састанак Управног одбора пројекта "Образовање и запошљавање" који финансира Европска унија одржан је 28.04.2022. године посредством Зум платформе, те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања.Агенцију је представљала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.

На састанку су разматрани извјештаји о реализованим активностима у оквиру пројекта, те ревидираним плановима за текућу годину. Управни одбор је разматрао нацрте сљедећих материјала:
• Приједлог могућности увођења система праћења свршених студената у БиХ,
• Приједлог Модела за интеграцију дигиталне и предузетничке кључне компетенције у наставу и учење у основној и средњој школи,
• Приједлог листе квалификација и стандарда који ће бити развијени у оквиру Е4Е Пројекта и
• Приједлог ревидираног Модела правилника за признавање и вредновање неформалног и информалног учења - РПЛ
На састанку су такође разматране активности радних група, као и учешће представника институција у раду 12 радних група које су задужене за реализацију циљева у оквиру различитих компоненти пројекта.
Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.
Прва компонента пројекта "Транзиција из образовања на радно мјесто" има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.
Агенција за високо образовање Републике Српске учествује као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта "Осигурање квалитета високог образовања" која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.
Трећа компонента пројекта "Реформа почетног образовања наставника" требало би да доведе до развоја студијских програма који се баве образовањем наставника, као и да утиче на дефинисање стандарда за квалитет рада наставника.
Четврта компонента пројекта је "Развој људских ресурса у образовном сектору".

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив