AVORS
AVORS

Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић и стручни савјетник за акредитацију Татјана Радаковић учествовале су на трећем састанку Радне групе за израду документа ''Модели и поступци системске акредитације'' на којем је разматран модел кластерске акредитације.
Радмановић је именована за члана ове радне групе у којој су такође ангажовани представници Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета, те надлежних образовних власти и високошколских установа у Босни и Херцеговини, а која се по трећи пут састала 19.04.

На састанку Радне групе финализиране су препоруке које се односе на ближе одређивање акредитације студијских програма по моделу кластера, те је договорено да представници Агенције за високо образовање Републике Српске на сљедећем састанку представе рецензију као модел акредитације студијских програма.
Агенција Републике Српске је по моделу рецензије до сада акредитовала 69 студијских програма, један поступак по моделу кластерске акредитације је отпочет, а у припреми су још два кластера из научне области инжењерства и технологије.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив