AVORS
AVORS

 

Представници Агенције за високо образовање Републике Српске учествовали су 18. марта 2021. године на првом консултативном састанку регионалне Радне групе за признавање академских квалификација у оквиру Споразума о признавању академских квалификација на простору западног Балкана. Поред учесника из регије и представника Агенције за високо образовање Републике Српске састанку су као дио делегације из БиХ такође присуствовали и представници Министарства за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ.

На састанку, који је био припремног карактера за наредне активности радне групе, је разговарано о будућим активностима у вези са израдом нацрта Споразума о признавању академских квалификација на простору западног Балкана те су усвојена правила и процедуре рада регионалне Радне групе за признавање академских квалификације и временски оквир за провођење предвиђених активности прије потписивања и ратификације споразума.

Консулстативни састанак је одржан у организацији Регионалног савјета за сарадњу који је и координатор активности у оквиру процеса доношења споразума уз активно учешће представника Европске комисије.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив