AVORS
AVORS

Акредитацијски форум

Шести акредитацијски форум

 

Шести Акредитацијски форум организован je у сарадњи са Савјетом за развој високог образовања и осигурање квалитета РС и одржан је 23.11.2016. године у просторијама Академије наука и умјетности РС. На форуму је било ријечи о могућности примјене различитих инструмената обезбјеђења квалитета у високом образовању, лиценцирању као почетној акредитацији те управљању перформансама високошколских установа у функцији минималних стандарда у високом образовању. Акредитацијском форуму су присуствовали представници Министарства просвјете и културе РС, представници Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета РС, као један од организатора скупа, представници високошколских установа, представници Уније студената РС, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ као и остале заинтересоване стране. Дефинисан је сет закључака који можете преузети овдје.

Могућност примјене различитих инструмената обезбјеђења квалитета у високом образовању.
Дилеме и (не)разумјевање појмова и концепта обезбјеђења квалитета

Проф. др Мирослав Бобрек и Душка Радмановић - HEAARS

Лиценцирање као почетна акредитација.

Др Југослав Вук Тепић и Татјана Радаковић - HEAARS

Шема разумјевања акредитације у високом образовању

HEAARS

Значај индикатора и стандарда за акредитацију ВШУ и студијских програма.

Проф. др Дејан Бокоњић и проф. др Ранко Божичковић

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив