AVORS
AVORS

Акредитацијски форум

Пети акредитацијски форум

 

Пети Акредитацијски форум на тему „Акредитација студијских прграма“, организован је у сарадњи са Академијом наука и умјетности Републике Српске, Ректорском конференцијом, Савјетом за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета Републике Српске, Министарством просвјете и културе Републике Српске и Министарством науке и технологије Републике Српске, одржан је 11.06.2015. године у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске. На форуму је било ријечи о приједлогу модела осигурања квалитета и акредитације студијских програма и методе осигурања квалитета, лиценцирању студијских програма, примјени законских прописа у високом образовању, евалуацији научно-истраживачког рада на високошколским установама и научне компетенције академског особља, измјени ЕСГ – новој верзији стандарда и ефектима на високошколске установе, институције у РС и БиХ и европске мреже и рангирању високошколских установа.

Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (ESG)

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

 

ESG 2015 – ESG 2005 разлике

ESG 2015 – ESG 2005 differences

HEAARS

Реформа студијских програма у свјетлу нових ESG стандарда у EHEA

Доц. др Саша Петковић

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив