AVORS
AVORS

Акредитацијски форум

Закључци са Првог акредитацијског форума Републике Српске одржаног 07.07.2011. у Бањалуци

 

ОСНИВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈСКОГ ФОРУМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Иницијално чланство у Акредитацијском форуму утврђено је претходном поступку међусобног препознавања и признавања експерата и стручњака са искуством у области обезбјеђења квалитета високог образовања, а на основу њихове сагласности и спремности да своја знања и искуства ставе на располагање академској заједници Републике Српске. У наредној табели наводе се иницијални чланови који имају задатак да, у складу са Статутом Агенције, донесу Пословник о раду, да планирају будуће активности, као и да утврде критерије и поступак будућег пријема у чланство Форума.

ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА
За предсједника Акредитацијског форума једногласно је изабран проф. др. Петар Марић, Болоња експерт и члан Скупштине EQAR-a (европски регистар обезбјеђења квалитета).

ПРОЦЕДУРЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
Разматрајући структуру процеса акредитације високошколских установа у Републици Српској, констатовано је да је предложена структура у претходним активностима у значајној мјери усаглашена са представницима академске заједнице и надлежним институцијама у РС и БиХ, те да представља добру основу за израду процедура акредитације усаглашених са захтјевима европских стандарда у овој области.

Чланови Форума ће наставити са консултацијама и учествовати у креирању коначног текста процедура, како би Агенција могла да их усвоји до 15. августа 2011. год., чиме би се остварили сви предуслови за почетак акредитације високошколских установа у Републици Српској.

ИНТЕРНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
У претходних неколико година, кроз активности Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета, те учешће јавних високошколских установа у ТЕМПУС пројектима, створен је довољан ниво знања и искустава за успостављање система интерног обезбјеђења квалитета у високошколским установама. Додатним консултацијама са члановима Савјета, Форума и другим експертима у овој области, високошколске установе ће кроз фазу ПРИПРЕМНИХ АКТИВНОСТИ систематизовати и унаприједити своје процедуре интерног обезбјеђења квалитета како би се обезбиједило ефективно и ефикасно провођење процеса акредитације.

У овом циљу високошколским установама су на Форуму понуђени документи: Чек листа – алат за провођење самоевалуације и Критерији подобности за акредитацију који ће такођер бити предмет наредних расправа и консултација.

ОБУКА КАДРОВА ЗА КВАЛИТЕТ
Са циљем обезбјеђења ефективније подршке високошколским установама у процесима унапређења квалитета, чланови Форума ће препоручити програме обуке кадрова који су одговорни или оперативно учествују у успостављању и унапређењу система обезбјеђења квалитета у високошколским установама. Ови програми у будућности треба да прођу формални процес одговарајуће домаће и међународне верификације (акредитације) и реализоваће се у координацији са Агенцијом за акредитацију ВШУ РС.

Комисија за закључке:

Проф. др Петар Марић
Проф. др Мирослав Бобрек
Проф. др Здравко Тодоровић

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив