AVORS
AVORS

У просторијама Агенције за високо образовање Републике Српске 12.2.2024. године одржана је 46. редовна сједница Управног одбора Агенције.

На сједници су разматрани и усвојени приједлог Записника са 45. редовне сједнице Управног одбора Агенције, Извјештај о раду Агенције са Финансијским извјештајем за 2023. годину и Образложење финансијског извјештаја за 2023. годину, Програм рада са финансијским планом Агенције за 2024. годину и Образложење финансијског плана Агенције за 2024 годину, те План јавних набавки Агенције за 2024. годину.

Управни одбор је усвојио редовну допуну Листе рецензената Агенције и именовао новог члана Акредитацијског вијећа Агенције из реда студената, будући да је претходном представнику студената у овом тијелу, истекао мандат. На дневном реду сједнице била су и друга питања од значаја за рад Агенције.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив