AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је 10.10.2023. године, у просторијама Агенције, одржао своју 45. редовну сједницу.

Поред редовних питања која се односе на рад Агенције, чланови Управног одбора су усваојили Одлуку о измјенама Статута Јавне установе Агенције за високо образовање Републике Српске и Статут о измјенама Статута Јавне установе Агенције за високо образовање Републике Српске број: 01/6.5.247-4/20 од 10.9.2020. године.Члан Комитета за жалбе и приговоре из реда студената, Никола Буловић је разријешен дужности по истеку мандата и за новог члана је именован Никола Бојић.

Као и на претходним сједницама, усвојена је још једна допуна Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив