AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање одржао је 4.10.2023.године сједницу на којој је разматрана Информација о одлуци Уставног суда Босне и Херцеговине о уставности одредби Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, те једногласно закључио да је ријеч о још једној у низу политичих одлука овог суда потпуно супротној Уставу БиХ, с циљем негирања уставних надлежности Републике Српске.
Управни одбор Агенције за високо образовање је непријатно изненађен одлуком Уставног суда Босне и Херцеговине којом се утврђује да поједине одредбе Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске нису у складу са Уставом Босне и Херцеговине. Оваква одлука представља најгрубље кршење Уставом загарантованих надлежности Републике Српске у области образовања. Посебно изненађује чињеница да се наведена одлука односи на област обезбјеђења квалитета у високом образовању у којој, у претходних неколико година, постоји изузетно добра сарадња институција са нивоа ентитета и нивоа Босне и Херцеговине, уз досљедно поштовање уставних надлежности у овој области. Ово нажалост није први пут да Уставни суд својим одлукама нарушава сарадњу институција са различитих нивоа власти у областима у којима та сарадња функционише, а које су изузетно значајане за процесе европских интеграција.

Управни одбор је посебно истакао да је Закон о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске препознат као примјер добре праксе и на нивоу Босне и Херцеговине, те да је његово доношење, као и успјешна сарадња двију агенција, поздрављена од стране Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између Европске уније и Босне и Херцеговине, чиме се у потпуности обесмишљава одлука Уставног суда. Чланови Управног одбора сматрају посебно важном чињеницу да се Агенција позиционирала у Европском простору високог образовања као респектабилна институција у области обезбјеђења квалитета о чему свједоче чланства у Европској асоцијацији за обезбјеђење квалитета у високом образовању – ENQA (придружени члан), Мрежи агенција за обезбјеђење квалитета Централе и Источне Европе - CEENQA и Међународној мрежи агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању – INQAАHE.
Управни одбор даје пуну подршку раду Агенције, као кључне институције у области обезбјеђења квалитета у високом образовању Републике Српске.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив