AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је 10.5.2023. године, у просторијама Агенције, одржао своју 42. редовну сједницу.
Поред редовних питања која се односе на рад Агенције, чланови Управног одбора су разматрали и донијели одлуке по питању жалби које су изјављене од стране три високошколске установе на закључке о прекиду поступака акредитације, те одлуку по питању жалбе једне високошколске установе на рјешења о одбијању акредитације високошколске установе и студијског програма.
Као и на претходним сједницама, усвојена је још једна допуна Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив