AVORS
AVORS

На Високој школи „Banja Luka College“ у 29. и 30. марта 2023. године обављена је посјета Комисије стручњака у склопу поступка акредитације студијског програма Графички дизајн и визуелне комунукације.
Ријеч је о првом поступку појединачне акредитације студијског програма који се изводи на високошколској установи у Републици Српској, али и у Босни и Херцеговини.
Комисија стручњака је током посјете извршила непосредни увид у систем обезбјеђења квалитета студијског програма кроз састанке са руководством високошколске установе, Комисијом за обезбјеђење квалитета, представницима студентске и правне службе, тимом за израду извјештаја о самовредновању, представницима одјељења за међународну сарадњу, академским особљем ангажованим на студијском програму, студентима на студијском програму, представницима алумни организације и представницима тржишта рада с којима високошколска установа има сарадњу и који запошљавају свршене студенте са студијског програма који је предмет поступка акредитације. У склопу посјете Комисија стручњака је извршила обилазак физичких ресурса високошколске установе и студијског програма с циљем увида у стање и ниво опремљености за извођење студијског програма.
По окончању наведених активности и након усаглашавања ставова Комисије стручњака, одржан је заједнички завршни састанак на којем је Комисија стручњака представницима руководства Високе школе и Комисије за обезбјеђење квалитета високошколске установе представила прелиминарни извјештај о вањском вредновању.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив