AVORS
AVORS

У просторијама Агенције за високо образовање Републике Српске 27.2.2023. године одржана је 40. редовна сједница Управног одбора Агенције.
На сједници су разматрани и усвојени Извјештај о раду Агенције за 2022. годину, Финансијски извјештај Агенције и Образложење финансијског извјештаја за 2022. годину, Програм рада са финансијским планом Агенције и Образложење финансијског плана Агенције за 2023. годину, те План јавних набавки Агенције за 2023. годину. На сједници је допуњена и Листа рецензената Агенције са 29 нових рецензената (13 из реда академске заједице, 6 из реда студената и 10 из реда привреде и праксе). Такође је усвојена и Одлука о промјени сједишта Агенције и пресељењу на нову локацију, у улици Бана Милосављевића 8.
На дневном реду сједнице била су и друга питања од значаја за рад Агенције, као и тренуто актуелна дешавања у вези акције „Кластер“ спроведене од стране Државне агенције за истраге и заштите БиХ. Одлучено је да се Управни одбор саопштењем које ће бити објављено на сајту Агенције изјасни у вези са наведеном акцијом.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив