AVORS
AVORS

У оквиру пројекта „Повећање улагања у јавне зграде са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини“ организована је онлајн обука именованих лица за енергетски менаџмент испред јавних институција, установа и предузећа у надлежности јединица локалних самоуправа РС.
У току трајања обуке коју је вршила „Edukacija nLogic“ из Сарајева, учесници су присуствовали презентацијама из сљедећих области:
• Правни оквир и систем управљања енергијом у Републици Српској;
• Енергетски менаџмент на нивоу објекта;
• Енергетска санација објеката – унапређење енергетске ефикасност и обновљивих извора енергије на нивоу објекта примјеном мјера побољшања са архитектонско-грађевинског аспекта;
• Енергетска санација објеката – унапређење енергетске ефикасност и обновљивих извора енергије на нивоу објекта примјеном мјера побољшања са аспекта техничких система и расвјете;
Представник Агенције за високо образовање Републике Српске присуствовао је обуци 30.11.2022. године.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив