AVORS
AVORS

Конференција „Високо образовање – трендови и иновације“ организована је у Мостару 11. и 12. октобра 2022. године у организацији Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП-а) и ИПА пројекта Образовање за запошљавање. Конференцији су присуствовали представници Агенције зе високо образовање Републике Српске као и представници високошколских установа и различитих институција у Босни и Херцеговини, те представници Агенције за квалификације Републике Србије и ENIC/NARIC центра Републике Словеније.

На конференцији је било говора о најновијим трендовима и иновацијама у области високог образовања, с посебним нагласком на признавање претходног учења, односно признавање квалификација стечених специфичним видовима учења. Такође, посебна пажња је била усмјерена на актуелну ситуацију на тржишту рада, односно како тржиште рада у Босни и Херцеговини препознаје високошколске квалификације стечене по болоњским принципима високог образовања.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив