AVORS
AVORS

У просторијама Агенције за високо образовање Републике Српске одржана је 34. редовна сједница Управног одбора Агенције на којој су присуствовали предсједник и чланови Управног одбора: проф. др Невенко Врањеш, проф. др Маријана Каповић Соломун, проф. др Дејан Бокоњић из реда академске заједнице и Тамара Симић, представник привреде и праксе и представник студената Марко Ромић.Поред чланова Управног одбора, сједници су присуствовали: Драган Ђаковић, секретар Агенције и Душка Радмановић, помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу.

На сједници су разматрани и усвојени приједлог Записника са 33. редовне сједнице Управног одбора Агенције као и кандидати за допуну Листе рецензената Агенције. Управни одбор је такође размотрао жалбу „Високе школе за економију и информатику“ Приједор на Писмо очекивања и извјештаје о екстерној евалуацији високошколске установе и студијског програма. На дневном реду је било и разрјешење и именовање члана Комитета за жалбе и приговоре – Николе Буловића као и друга питања од значаја за рад Агенције.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив