AVORS
AVORS

Представница Агенције је присуствовала састанку Радне групе за израду документа ''Модели и поступци системске акредитације'' који је одржан на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву 11.5.2022. године. Као што је договорено на претходном састанку, представљена је рецензија као модел акредитације студијских програма.
Агенција Републике Српске је по моделу рецензије до сада акредитовала 63 студијска програма, а 39 се налази у поступку акредитације.

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери