AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је на 29. редовној сједници одржаној 24.09.2021. године разматрао и усвојио Одлуку о усвајању допуне Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске и допуну Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Чланови Управног одбора Агенције информисани су о формирању и почетку рада Центра за информисање и признавање страних високошколских квалификација Републике Српске, реализацији активности у оквиру пројекта рангирања високошколских установа у периоду јул - септембар 2021. године, сарадњи са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета и тренутним статусом акредитованих високошколских установа и студијских програмима.

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA