AVORS
AVORS

Други састанак Управног одбора пројекта ''Образовање и запошљавање'' који финансира Европска унија одржан је 10.06.2021. године у Сарајеву, те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања.

Агенцију је представљала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.

На састанку је било ријечи о Пословнику о раду Управног одбора, посебно у дијелу који се тиче члнаства и права гласа у Управном одбору будући да постоји разлика између пројектног задатака пројекта који предвиђа чланство у Управном одбору само за представнике министарства надлежних за образовање, док је у реализацији дошло до проширивања Управног одбора члановима из агенција са различитих нивоа власти.

На састанку је такође разматран Почетни извјештај о стању у областима којима се пројекат бави, као и именовање представника институција у 12 радних група које ће бити задужене за реализацију циљева у оквиру различитих компоненти пројекта.

Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.

Прва компонента пројекта ''Транзиција из образовања на радно мјесто'' има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.

Агенција за високо образовање Републике Српске је предвиђена као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта ''Осигурање квалитета високог образовања'' која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.

Трећа компонента пројекта ''Реформа почетног образовања наставника'' требало би да доведе до развоја студијских програма који се баве образовањем наставника, као и да утиче на дефинисање стандарда за квалитет рада наставника.

Четврта компонента пројекта је ''Развој људских ресурса у образовном сектору''.

 

 


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA