AVORS
AVORS

 

Радна група Извршног одбора Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) у саставу Мартина Видлакова, Олгун Чичек и Душка Радмановић одржала је састанак на даљину како би разговарала о реализацији овогодишњег Програма размјене особља између чланица мреже.

Састанак је одржан 25.01. и био је посвећен настојањима да се нађе одговарајући партнер за свих десет агенција колико се ове године пријавило на позив за учешће у Програму размјене особља CEENQA 2021.

Узевши у обзир изражене интересе агенција у погледу тема које сматрају актуелнима, језика на којем би се посјете одвијале, као и ранијих сарадњи, радна група је усагласила пет потенцијалних парова агенција. Приједлог ће бити прослијеђен свим заинтересованим агенцијама, али ће, као и претходних година, агенцијама бити остављена могућност да се одлуче и за другачије међусобне комбинације.

Због пандемије вируса Корона одлучено је да се препоручује да се размјене особља у овој години обављају посредством виртуелних посјета. Како је због пандемије један дио посјета из 2020. години одложен, овим агенцијама ће такође бити предложено да се укључе у овогодишњи програм.  

CEENQA програм размјене особља између агенција чланица мреже организује се од 2018. године.

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив