AVORS
AVORS

Радионица „Имплементација Лисабонске конвенције о признавању у БиХ– ILIRIC“ организована је у Неуму од 30. 5. 2023. до 2. 6. 2023. године у организацији Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП) а у оквиру пројекта „ILIRIC“. Конференцији су присуствовали представници Агенције зе високо образовање Републике Српске, представници осталих органа надлежних за признавање, као и представници високошколских установа.
На Радионици је представљена анализа стања прописа из области признавања страних високошколских квалификација, представљен Модел прописа за признавање страних високошколских квалификација као и пропратни обрасци потребни за лакше прибављање информација у поступцима вредновања страних високошколских квалификација.

Такође, на Радионици је било говора о потреби увођења микроцертификата у систем високог образовања о начину њиховог признавања, као и о признавању квалификација особама са недовољном документацијом или без документације – избјеглицама. Посебан дио радионице био је посвећен примјерима добре праксе у области признавања високошколских квалификација, те је представница Агенције за високо образовање Републике Српске одржала презентацију на тему професионалног признавања страних високошколских квалификација у Републици Српској, као примјер добре праксе професионалног признавања у БиХ .
Наставак имплементације пројекта ILIRIC реализоваће се кроз конференцију која је заказана за октобар ове године у Мостару.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив