AVORS
AVORS

Агенција за високо образовање Републике Српске донијела је 7. априла 2023. године нови Правилник о поступку признавања стране високошколске квалификације с циљем смањења висине накнаде за провођење поступка признавања, као и ради омогућавања провођења поступка признавања за потврде и увјерења о завшеном студију. Најзначајнија измјена која је предвиђена новим правилником је да се висина накнаде за провођење поступка признавања смањује са 300,00КМ на 150, 00КМ. Такође, подносиоцима захтјева је олакшан сам поступак подношења захтјева јер је обим тражене документације смањен.
Нове одредбе правилника предвиђају и потпуно ослобађање од плаћања накнаде за одређене категорије становништва. Категорије које су ослобођене плаћања накнаде су особе без оба родитеља до 26 година старости, особе са инвалидитетом од I до VI категорије, дјеца погинулих бораца као и дјеца ратних војних инвалида од I до VI категорије.
Један од основних мотива за доношење новог Правилника јесте да се студентима који су студирали у иностранству олакша повратак у Републику Српску и запошљавање.

Правилник о поступку признавања стране високошколске квалификације
Образац захтјева за признавање стране високошколске квалификације

Извјештаји о вањском вредновању

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив