AVORS
AVORS

Осми састанак Управног одбора пројекта "Образовање и запошљавање" који финансира Европска унија одржан је 21.10.2022. године на Јахорини, те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања уз могућност онлајн учешћа.
Агенцију је представљала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.

На састанку je разматран извјештај о напретку пројекта за период од јуна до октобра 2022. године, као и преглед реализације усвојених закључака на ранијим састанцима Управног одбора. Управни одбор је разматрао Нацрт концепта каријерне оријентације у БиХ са смјерницама за имплементацију, Нацрт Модел правилника о признавању неформалног образовања и информалног учења у сврху наставка образовања, Водич кроз признавање неформалног образовања и информалног учења - Информативне смјернице за студенте, Нацрт Програм обуке "Имплементација стандарда занимања/квалификације наставника у студијске програме наставничког смјера", Приручник за имплементацију стандарда занимања/квалификације у студијске програме у БиХ, те Приједлог модела континуираног професионалног развоја наставника.
На састанку су такође разматране активности радних група, као и учешће представника институција у раду 12 радних група које су задужене за реализацију циљева у оквиру различитих компоненти пројекта.
Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.
Прва компонента пројекта "Транзиција из образовања на радно мјесто" има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.
Агенција за високо образовање Републике Српске је предвиђена као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта ''Осигурање квалитета високог образовања'' која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.
Трећа компонента пројекта "Реформа почетног образовања наставника" требало би да доведе до развоја студијских програма који се баве образовањем наставника, као и да утиче на дефинисање стандарда за квалитет рада наставника.
Четврта компонента пројекта је "Развој људских ресурса у образовном сектору".
Више информација о пројекту доступно је на линку https://education4employment.eu/bs/

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив