AVORS
AVORS

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) проф. др Биљана Војводић разговарала је са директором Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије (НАТ) проф. др Аном Шијачки о процедурама за акредитацију високошколских установа и студијских програма, чланству у међународним асоцијацијама и мрежама, као и другим кључним активностима двију агенција.

Војводић је упознала представнике НАТ-а о процедурама акредитације високошколских установа и студијских програма у систему високог образовања Републике Српске, посебно се осврнувши на важност Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске који је ступио на снагу у јулу 2020. године.
Шијачки је, говорећи о кључним активностима НАТ-а, истакла да се агенција припрема за скору надзорну посјету панела Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета у високом образовању (ENQA), те да су, сходно томе, унапређене бројне процедуре и активности НАТ-а.
Током разговора је закључено да ће двије агенције наставити с интензивном сарадњом у наредном периоду руководећи се споразумом о сарадњи потписаним у ранијем периоду.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив