AVORS
AVORS

Округли сто "Признавање неформалног образовања и информалног учења у БиХ" организован је у Сарајеву 02. јуна 2022.године у склопу ИПА пројекта Образовање за запошљавање. Округлом столу присуствовали су представници Агенције зе високо образовање Републике Српске као и представници високошколских установа и различитих институција.

На самом почетку представница Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП) детаљније је упознала учеснике округлог стола са ENIC/NARIC мрежом (European Network оf Information Centres in the European Region / National Academic Recognition Information Centres in the European Union), управљачком структуром Мреже, њеном сврхом и са главним принципима Конвенције о признавању квалификација из високог образовања у европској регији- Лисабонске конвенције.
Стручњаци на пројекту Образовање за запошљавање представили су сврху и процес признавања неформалног образовања и информалног учења, односно признавања претходног учења (енгл. Recognition of Prior Learning- RPL). Наглашено је да је се кроз поступак признавање неформалног и информалног учења утврђује ниво стечених исхода учења, компетенција или стандарда које је појединац остварио како би започео квалификацију или дјелимично или цјеловито довршио квалификацију те као такав представља краћи пут у развоју људских ресурса на нивоу појединачних држава. Признавање појединцу осигурава бољу запошљивост и бољу позицију за даљи развој каријере јер се формализовањем постојећих компетенција ствара основа за изградњу нових и додатних квалификација.
Учесницима конференције представљен је и модел правилника о признавању неформалног образовања и информалног учења у сврху наставка образовања након чега је услиједила занимљива дискусија.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив