AVORS
AVORS

Шести састанак Управног одбора пројекта "Образовање и запошљавање" који финансира Европска унија одржан је 24.05.2022. године у Мостару, те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања. Агенцију је представљала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.
На састанку je разматран извјештај о напретку пројекта за период октобар 2021.-март 2022. године, као и преглед реализације усвојених закључака на ранијим састанцима Управног одбора.

Управни одбор је усвојио Приједлог ревидираног Модела за интеграцију дигиталне и предузетничке кључне компетенције у наставу и учење у основној и средњој школи и Приједлог могућности увођења система праћења дипломираних студената у БиХ. Чланови Управног одбора упознати су с информацијом о номинацијама студијских програма који образују наставнике, а који ће бити ревидирани или развијени, те наставног особља које ће бити обучено.
На сједници су такође усвојене информације о обукама за запослене у министарствима образовања и педагошким заводима, односно агенцијама, те о пилот-пројекту Екстерног испитивања исхода учења. Због хитности отпочињања процеса обука с циљем развијања тестова за испитивање језичке и математичке писмености према моделу PISA истраживања, договорено је да се Управни одбор сазове поново до краја седмице само са том тачком Дневног реда.
На састанку су такође разматране активности радних група, као и учешће представника институција у раду 12 радних група које су задужене за реализацију циљева у оквиру различитих компоненти пројекта.
Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.
Прва компонента пројекта "Транзиција из образовања на радно мјесто" има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.
Агенција за високо образовање Републике Српске је предвиђена као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта "Осигурање квалитета високог образовања" која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.
Трећа компонента пројекта "Реформа почетног образовања наставника" требало би да доведе до развоја студијских програма који се баве образовањем наставника, као и да утиче на дефинисање стандарда за квалитет рада наставника.
Четврта компонента пројекта је "Развој људских ресурса у образовном сектору".
Више информација о пројекту доступно је на линку https://education4employment.eu/bs/ .

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив