AVORS
AVORS

Трећи семинар за представнике институција високог образовања, високошколских установа Републике Српске и заинтересованих страна у оквиру пројекта рангирања високошколских установа у Републици Српској одржан је 22. јуна 2021. године у организацији Агенције за високо образовање Републике Српске.
У уводном дијелу семинара, поред директора Агенције и шефа Експертског тима, представницима високошколских установа се обратио проф. др Енес Хашић, директор Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета у Босни и Херцеговини, који је истакао значај рангирања високошколских установа и нагласио да би рангирање, као додатни механизам обезбјеђења квалитета, требало проширити и на Федерацију БиХ, као и регионално.

На семинару се говорило о значају рангирања високошколских установа у Републици Српској, а чланови експертског тима, проф. др Тадеја Јере Јакулин и проф. др Миле Џелалија су представили искуства Словеније и Хрватске у области унутрашњег и вањског вредновања високошколских установа. С обзиром на то да се сљедећа фаза пројекта односи на поближе дефинисање критеријума за рангирање високошколских установа Републике Српске, поред научног учинка и треће мисије, овај семинар представља и одличан увод за активности које слиједе у том погледу.
Семинару који је одржан посредством Зум апликације присуствовао је велики број представника високошколских установа.
Агенција за високо образовање Републике Српске, која је носилац активности, проводи пројекат рангирања високошколских установа којим су дефинисани принципи рангирања високошколских установа Републике Српске, начин утврђивања критеријума рангирања, начин прикупљања и обраде података, план активности, рокови и извршиоци, а који је доступан на интернет страници Агенције- Рангирање.

Агенда семинара

Презентација 1

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив