AVORS
AVORS

У оквиру пројекта “Јачање капацитета и механизама за унапређење квалитета у високом образовању БиХ”- Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance Systems in Higher Education in Bosnia and Herzegovina (SMEQA-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3), 13.6.2024. године је одржан онлајн састанак тима за анализу прописа у области обезбјеђења квалитета.
На састанку су представници Свеучилишта у Мостару представили досадашње резултате, нацрт анализе, договорене су измјене структуре и садржаја анализе као и сљедеће активности у оквиру овог радног пакета што је суштина закључака са одржаног састанка.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив