AVORS
AVORS

У Зеници је 27. и 28. фебруара, у организацији Универзитета у Зеници, одржан први састанак учесника-партнера у реализацији пројекта “Јачање капацитета И механизама за унапређење квалитета у високом образовању БиХ”- Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance Systems in Higher Education in Bosnia and Herzegovina (SMEQA-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3). Током дводневног састанка су представљене предстојеће активности и партнери у пројекту, договорен је детаљан план активности партнера, додијељени задаци и задужења, те договорени технички детаљи неопходни за имплементацију овог пројекта.
Агенција за високо образовање Републике Српске је један од партнера у овом пројекту, те ће у наредне 3 године радити на имплементацији овога пројекта заједно са 18 партнерских институција.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив