AVORS
AVORS

У оквиру пројекта “Подршка европским агенцијама за осигурање квалитета у испуњавању Европских стандарда и смјерница (ESG)“-„Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ - SEQA ESG II, у Бањалуци је 5.12.2023. године одржан консултативни састанак.
Састанак су заједнички организовале Агенција за високо образовање Републике Српске и Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA,) која је координатор пројекта. Циљ састанка је био да се експерти ENQA -е упознају поближе са свим сегментима рада Агенције за високо образовање Републике Српске у вези са испуњавањем захтјева ESG који се односе на рад агенција за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања.

На крају пројекта се стичу услови за аплицирање за пуноправно чланство у ENQA чему претходни поступак вањског вредновања Агенције од стране независне комисије стручњака ENQA -е.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив