AVORS
AVORS

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 17.05.2023. године редован двомјесечни онлајн састанак представника агенција чланица мреже. На састанку су поред извјештаја предсједника и чланова одбора презентоване новине у раду и активности Агенција чланица мреже и Међународне мреже агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE).
Нова дешавања и напредак у Агенцији за знаност и високо образовање из Хрватске (АЗВО) представила је Весна Додиковић-Јурковић, помоћник директора за високо образовање, док је нова дешавања и напредак у Агенцији за обезбјеђење квалитета у образовању (ТКТА) из Азербејџана представила Ulkar Sattarova, предсједница извршног одбора Агенције. Представник Међународне мреже агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE) презентовао је активности на успостављању међународних стандарда и смјерница за осигурање квалитета у високом образовању.

На састанку на којем су учествовали представници свих агенција чланица мреже Агенцију за високо образовање Републике Српске представљали су мр Душка Радмановић, помоћник директора Агенције за акредитацију и међународну сарадњу и Бојан Шолаја, МА, виши стручни сарадник у Сектору за акредитацију и међународну сарадњу.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив