AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је на 41. редовној сједници одржаној 06. априла 2023. године, усвојио Правилник о измјенама и допунама Правилника о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције и врстама и начину расподјеле властитих прихода којим се прописују ниже накнаде за провођење поступка признавања страних високошколских квалификација.
Размотрене су пристигле пријаве за Листу рецензената Агенције и усвојена је допуна листе са 13 нових рецензената (четри из реда академске заједице, четири из реда студената и пет из реда привреде и праксе.).
Управни одбор је такође разматрао жалбе високошколских установа изјављене на закључке о прекиду поступка акредитације и друга питања од важности за рад Агенције.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив