AVORS
AVORS

20.01.2012. године активиран је форум за размјену искустава у области обезбјеђења квалитета и проблематике везане за процес акредитације високошколских установа у Републици Српској. Циљ форума је да заинтересованим за наведену проблематику пружи могућност да на једном мјесту пронађу одговоре на најчешћа питања, као и да у директном контакту са другим високошколским установама размјене искуства, примјере добре праксе, или разријеше неке дилеме везане за наведене процесе. Форум је отвореног типа. Стални линк ка овом форуму можете пронаћи и на страни Акредитацијски форум.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив