AVORS
AVORS

На Универзитету у Источном Сарајеву од 28. до 30. новембра обављена је посјета Комисије стручњака у склопу поступка кластерске акредитације 12 студијских програма из области инжењерства и технологије. Ријеч је о првом поступку акредитације студијских програма по моделу кластерске акредитације који се изводи у Републици Српској, али и у Босни и Херцеговини. Трошкове поступка акредитације сносила је Агенција за високо образовање Републике Српске, у складу са чланом 41. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске којим је предвиђено да се средствима из буџете Републике финансирају поступци акредитације јавних високошколских установа и студијских програма високошколских установа.

Предмет вањског вредновања билу су сљедећи студијски програми:
- Електроенергетика (први и други циклус),
- Рачунарство и информатика (први циклус),
- Рачунарска техника и информатика (други циклус),
- Аутоматика и електроника (први и други циклус),
- Индустријски менаџмент (први и други циклус),
- Индустријско инжењерство за енергетику (први и други циклус)
- Саобраћај (други циклус) и
- Хемијско инжењерство и технологија (други циклус).

Због комплексности поступка, Комисија стручњака бројала је шест чланова:

• Проф. др Душанка Бошковић, стручњак из реда академске заједнице БиХ, предсједник,
• Проф. др Мирослав Бобрек, стручњак из реда академске заједнице БиХ, члан
• Проф. др Хусејин Керан, стручњак из реда академске заједнице БиХ, члан
• Проф. др Весна Драгчевић, међународни стручњак, члан,
• Проф. др Алмир Бадњевић, стручњак из реда привреде и праксе, члан и
• Ања Савић, студент, члан.
Стручњаци су одабрани на начин да долазе из свих ужих научних области и поља којима припадају студијски програми који су предмет вредновања. Ријеч је о еминентним стручњацима из области инжењерства и технологије.

Планом посјете било је предвиђено да Комисија стручњака разговара са сљедећим саговорницима:
• Руководство факултета
• тим за квалитет и тим за припрему самоевалуацијских извјештаја студијских програма
• представници студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства
• представници академског особља
• представници студената
• представници дипломираних студената/алумни и
• представници тржишта рада.

Сви састанци су реализовани у складу са планом посјете.
Током првог радног дана 28. новембра 2022. године, Комисија стручњака је одржала паралелно састанке на три локације. У Источном Сарајеву са руководством Електротехничког факултета, тимом за квалитет и са тимом за припрему самоевалуацијских извјештаја студијских програма (ЕТФ), представницима студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства Електротехничког факултета.
Комисија је одржала посебне састанке са академским особљем и студентима свих година студија студијских програма оба циклуса – Електроенергетика, Аутоматика и електроника, Рачунарство и информатика и Рачунарска техника и информатика. Комисија је током првог дана посјете такође извршила увид у ресурсе којима располаже Електротехнички факултет, а Комисија је на крају првог дана посјете имала видео презентацију ресурса стуидјских програма који се изводе на локацијама Требиње, Зворник и Добој.
Друга локација је била у Требињу гдје је дио Комисије одржао састанак са руководством Факултета за производњу и менаџмент, са представницима студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства и извршен је обилазак ресурса факултета.
Трећа локација је била у Добоју гдје је дио Комисије имао састанак са руководством Саобраћајног факултета, са представницима студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства и обављен је непосредан увид у ресурсе факултета.
Током другог радног дана посјете, 29. новембра 2022. године, Комисија стручњака је одржала састанак у Источном Сарајеву са академским особљем Саобраћајног факултета, Факултета за производњу и менаџмент и Технолошког факултета, са студентима свих година студија као и са тимом за квалитет и тимом за припрему самоевалуацијског извјештаја Саобраћајног факултета, Факултета за производњу и менаџмент и Технолошког факултета. Потом је одржан састанак са алумнијима Електротехничког факултета, Факултета за производњу и менаџмент, Саобраћајног факултета и Технолошког факултета као и са представницима тржишта рада Електротехничког факултета, Саобраћајног факултета, Факултета за производњу и менаџмент и Технолошког факултета.
Истог дана на локацији Зворник обављен је састанак са руководством Технолошког факултета, представницима студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства, а затим је извршен увид у физичке ресурсе.
Трећег дана посјете, 30. новембра 2022. године чланови Комисије стручњака су одржали интерни састанак на којем су усагласили садржај и смјернице прелиминарног извјештаја са процјеном стања и препорукама за унапређење, којим је наглашено саопштавање добрих и слабих страна, те основних препорука за унапређење. Након усаглашавања ставова, одржан је заједнички завршни састанак на којем је Комисија стручњака представницима руководства Универзитета и тиму за квалитет представила прелиминарни извјештај о вањском вредновању.

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив