AVORS
AVORS

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске једногласно је усвојио Приједлог стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских програма првог и другог циклуса (Стандарди), на 38. редовној сједници одржаној 31.10.2022. године. Стандарди за акредитацију припремани су више од годину дана, прошли су темељну јавну расправу у академској заједници Српске, те су добили позитивно мишљење Савјета за високо образовање Републике Српске на сједници Савјета одржаној 31.08.2022. године.

Стандарди су усклађени са Критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини, те Критеријумима за акредитацију студијских програма првог и другог циклуса у Босни и Херцеговини, као и са Стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ).
Стандарди су веома детаљни документи којима се дефинишу мјерљиви индикатори квалитета у високом образовању, а с циљем континуираног унапређења квалитета система високог образовања Републике Српске.
У складу са одредбама Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, тиме су се стекли сви услови да директор Агенције донесе Стандарде чиме они званично ступају на снагу. Све високошколске установе које су ушле у поступак по раније важећим прописима, имају праву да поступак акредитације и окончају у складу са истим.
Управни одбор је, због одласка на другу функцију претходног предсједника проф. др Невенка Врањеша, за новог предсједника једногласно изабрао проф. др Маријану Каповић Соломун, те такође пожелио добродошлицу новоименованој чланици доц. др Нини Сајић. Поред Каповић Соломун и Сајић, члан управног одбора из реда академске заједнице је такође и проф. др Дејан Бокоњић, те Тамара Симић, представник привреде и праксе и Марко Ромић, представник студената.
Управни одбор је усвојио редовну допуну Листе рецензената Агенције и именовао новог члана Акредитацијског вијећа Агенције из реда студената, будући да је претходном представнику студената у овом тијелу, истекао мандат.
Представници Агенције информисали су Управни одбор о текућим поступцима акредитације високошколских установа и студијских програма у Републици Српској.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив