AVORS
AVORS

Генерална скупштина Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (European asotiation for quality assurance in higher education - ENQA) одржана је од 26. до 29. октобра 2022. године у Стокхолму, Шведска, а посебна пажња посвећена је актуелним питањима у високом образовању. Као представник Агенције за високо образовање Републике Српске Скупштини је присуствовала помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић.

У пленарном дијелу разговарало се о обезбјеђењу квалитета у транснационалном високом образовању, као и о глoбалним перспективама у области обезбјеђења квалитета гдје су учешћа узели представници мрежа агенција у високом образовању из Африке, Југоисточне Азије и земаља Голфског залива. Закључено је да је потребно интензивирати сарадњу у области обезбјеђења квалитета у високом образовању између земаља Европе и земаља Африке и Азије.
У току рада скупштине, организоване су три радионице - о обезбјеђењу квалитета учења на даљину, везе између обезбјеђења квалитета и признавања страних високошколских исправа, као и радионица посвећена будућим перспективама Стандарда и смјерница за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања.
Завршни дио рада скупштине посвећен је питањима улоге агенција за обезбјеђење квалитета у очувању академске честитости.
На Скупштини је разматран пријем нових чланица, како у пуном чланству тако и придружених чланица, усвојени су извјештај о раду, финансијски извјештај, као и план рада и буџет ENQA за 2023. годину.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив