AVORS
AVORS

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске проф. др Биљана Војводић извјештавала је о стању у области акредитације на Шестом састанку Пододбора ССП-а између ЕУ и Босне и Херцеговине о иновацијама, инофрмационом друштву и социјалној политици одржаном 20. октобра 2022. године.
Војводић је поднијела извјештај о тренутном стању акредитације високошколских установа и студијских програма, као и о спровођењу препорука TAIEX мисије стручне процјене у области акредитације у високом образовању одржане у фебруару 2020. године.

Она је нагласила да је Агенција реализовала све препоруке из извјештаја стручњака које је могла самостално реализовати, као што су објављивање свих рецензентских извјештаја, те транспарентност у погледу свих учесника у поступцима, укључујући и све ангажоване рецензенте. Такође, Агенција је промијенила акте у дијелу који се односе на начин одабира рецензената, те омогућила право свим студентима из Босне и Херцеговине, као и страним студентима, да се пријаве на листу рецензената. Наведена листа је отвореног типа и рецензенти се могу континуирано пријављивати.
Како би омогућила увид у могућност пријављивања свим заинтересованим странама, Агенција је у неколико наврата обавјештавала високошколске установе из БиХ и региона, као и студентске организације, да је позив за пријаве трајно отворен и доступан на интернет страници Агенције.
Према њеним ријечима, Република Српска додатно је унапредила методологије акредитације студијских програма на начин да су развијена три различита модела, те су поред првобитног модела рецензије, уведени и модел кластерске акредитације, као и акредитације појединачног студијског програма. Модел акредитације бира се у договору са високошколском установом, посебно имајући у виду специфичности различитих установа, гдје је кластерски модел прилагођен великим универзитетима који изводе бројне студијске програме из свих научних области.
Она је посебно истакла да је од 2021. године успостављена оперативна сарадња са Агенцијом за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета, што је резултирало несметаним одвијањем процеса акредитације високошколских установа и студијских програма, као и унапређењем процедура у овој области.
У Републици Српској тренутно је 13 установа у различитим фазама поступка, по различитим моделима акредитације студијских програма. Десет установа је у поступку акредитације установе и студијских програма, за двије установе у току је поступак кластерске акредитације студијских програма из области инжењерства и технологије, док је за једну установу у току поступак појединачне акредитације једног студијског програма. До сада је укупно акредитовано 75 студијских програма на различитим високошколским установама, док је у току поступак акредитације за 48 студијских програма.
Војводић је напоменула да је највећа препрека са којом се Агенција сусреће у поступцима акредитације установа, а посебно студијских програма, скромни ресурси стручњака на Листи стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији на нивоу БиХ, посебно у одређеним научним областима и ужим дисциплинама. „Надамо се да је ову препрeку могуће превазићи интензивирањем сарадње са агенцијама из региона, те размјеном стручњака у области акредитације“, рекла је Војводић.
Она је такође додала да су у поступку прве акредитације четири установе (мале високе школе са малим бројем студената и студијских програма), од којих су три у завршној фази поступка. „Важно је напоменути да све установе имају почетну акредитацију како је то дефинисано раније важећим законима о високом образовању из 2007. године и касније, те да су стога све дипломе издате у систему високог образовања Републике Српске валидне. Први поступци лиценцирања, односно почетне акредитације у Републици Српској завршени су још 2007. године, а студијски програми су накнадно били и предмет релиценцирања у случају измјена, што је јасан показатељ да је тада успостављен систем вањског вредновања установа и студијских програма који је континуирано одржаван, а затим прерастао у процес акредитације који данас спроводи Агенција“, нагласила је Војводић.
Представници Европске комисије оцијенили су позитивним напредак у успостављању функционалног система акредитације високошколских установа и студијских програма у Босни и Херцеговини, посебно похваливши успостављање сарадње између Агенције за високо образовање Републике Српске и Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета. Такође је пружена подршка у обезбјеђивању довољног броја стручњака уз могућност организовања нове TAIEX мисије.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив